Mục: Trồng trọt
Sắp xếp theo:
Mặc định | Tên | Tác giả | Ngày | Lượt xem
info Bạn phải đăng ký và đăng nhập mới có thể tải file trong mục này.
Files:
pdf.pngBảo quản ngô tươi bằng khí CO2 tự sinh
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 89.38 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
pdf.pngBảo quản rau cao cấp ở nhiệt độ lạnh
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 94.8 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
pdf.pngBảo quản rau tươi trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 37.83 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
pdf.pngBảo quản thóc tạm thời sau thu hoạch bằng cách yếm khí
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 84.7 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngBảo quản thóc
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 32 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngBảo quản trái cây bằng Nito và nước Ozon
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 29 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngCách nhân giống và nuôi trồng cây bích đào
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-08-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 30 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngCách sản xuất tinh bột từ củ, quả, hạt
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-08-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 32 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngCách tạo một cây bát tiên có nhiều màu hoa
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-08-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 22.5 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngCách trồng Cỏ Ruzi
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-08-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 26 KB
Hệ thống
Lượt tải 0