Mục: Trồng trọt
Sắp xếp theo:
Mặc định | Tên | Tác giả | Ngày | Lượt xem
info Bạn phải đăng ký và đăng nhập mới có thể tải file trong mục này.
Files:
pdf.pngBảo quản hạt giống nông sản thực phẩm bằng máy tách khí
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 30.5 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngBảo quản khoai lang tươi
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 23 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngBảo quản khoai lang trong hầm đất
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 26 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngBảo quản khoai lang trong hầm đất
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 26 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngBảo quản khoai tây bằng cát khô
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 26.5 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngBảo quản khoai tây
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 21 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngBảo quản lúa sau thu hoạch
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 24.5 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngBảo quản lương thực bằng nước thải
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 20 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
pdf.pngBảo quản nấm sò
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 14.84 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
pdf.pngBảo quản nấm
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 76.44 KB
Hệ thống
Lượt tải 0