Mục: Trồng trọt
Sắp xếp theo:
Mặc định | Tên | Tác giả | Ngày | Lượt xem
info Bạn phải đăng ký và đăng nhập mới có thể tải file trong mục này.
Files:
pdf.pngXử lý và sử dụng dong mơ làm thực phẩm
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-03-29
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 39.63 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngQUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA JAPONICA TẠI HÒA BÌNH
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-04-20
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 105.5 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngQuy trình kỹ thuật gieo cay giống lúa MĐ1
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-05-19
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 37 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngQuy trình kỹ thuật canh tác Mía tím
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-06-09
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 131 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngQuy trình kỹ thuật chăm sóc nhãn sau ghép cải tạo
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-06-09
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 35.5 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngQuy trình chăm sóc kỹ thuật xoài sau ghép cải tạo
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-06-09
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 33.5 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
doc.pngQuy trình kỹ thuật gieo cấy giống lúa MĐ25
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-06-12
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 31.5 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
pdf.pngBảo quản chuối tươi
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa 2017-07-07
Phiên bản
Kích thước 30.94 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
pdf.pngBảo quản hạt đậu xanh
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 89.13 KB
Hệ thống
Lượt tải 0
pdf.pngBảo quản hạt giống rau trong điều kiện Việt Nam
(0 votes)
Information
Ngày tạo 2017-07-07
Ngày sửa
Phiên bản
Kích thước 795.4 KB
Hệ thống
Lượt tải 0