remote 0Trên các máy tính chạy hệ điều hành windows, port mặc định của Remote Desktop là 3389. Nếu bạn cứ sử dụng port mặc định thì cũng không sao, tuy nhiên trong nhiều trường hợp cần đổi port Remote Desktop, chẳng hạn:

-Tránh bị tấn công: port mặc định là port đầu tiên mà các hacker ngắm đến khi thực hiện tấn công một hệ thống bất kỳ qua phương thức remote. Khi bạn đổi remote Desktop bằng một port bất kỳ nào khác port 3389 thì đương nhiên các hacker sẽ khó lần ra hơn nhiều so với để port mặc định.

cmd1Hệ điều hành đĩa từ Microsoft (Microsoft Disk Operating System, gọi tắt là MS-DOS) là hệ điều hành của hãng phần mềmMicrosoft. Đây là một hệ điều hành có giao diện dòng lệnh (command-line interface) được thiết kế cho các máy tính họ PC (Personal Computer). MS-DOS đã từng rất phổ biến trong suốt thập niên 1980, và đầu thập niên 1990, cho đến khi Windows 95 ra đời.