Nếu bạn chỉ làm công việc dàn trang cho một hai ấn phẩm rồi thôi, chẳng hạn như thực hiện một cuốn kỷ yếu cho lớp học, thì hẳn là không muốn tốn tiền và thời gian cho những phần mềm như QuarkXPress hay Page Maker... Trong trường hợp này, MS Word quen thuộc vẫn có thể làm được công việc chế bản một cách khá tốt.

word 2007Các thủ thuật trong Microsoft Word 2007: