BBcode1BBCode là một dạng thức bổ sung đặc biệt của mã HTML, bản thân tương tự gần giống như HTML, nhưng nó cho phép bạn tuỳ biến sử dụng và điều khiển dễ dàng hơn mã HTML. Khi tùy chọn BBCode đang được bật thì trong ô soạn thảo bài viết đã có khá nhiều các thẻ BBcode mặc định. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo mới một thẻ BBCode để chèn video từ Youtube vào bài viết trên diễn đàn phpBB.

Điều đặc biệt là BBCode có thể làm việc với các mã thay thế. Mã thay thế cũng giống như các biến đóng vai trò đầu vào của các hàm khi một chương trình máy tính gọi thực hiện, giá trị của các biến do người dùng nhập vào tùy từng thời điểm do vậy BBCode tăng tính tùy biến lên rất nhiều.

Để bắt đầu tạo thẻ BBCode chèn video Youtube bạn theo các bước sau:

Đăng nhập bằng quyền Admin, chuyển đến bảng điều khiển ACP.

BBcode1

1. Nhấn chọn Table Gửi bài viết

2. Nhấn nút Tạo thẻ BBCode mới (đối với trường hợp đã có thẻ BBCode Youtube rồi mà bạn muốn chỉnh sửa lại thì nhấn nút hình bánh răng)

 BBcode2

Cửa sổ Tùy biến thẻ BBCode hiện ra như hình trên.

Trong vùng Cách sử dụng thẻ BBCode: bạn nhập dòng [youtube]{IDENTIFIER}://youtu.be/{SIMPLETEXT}[/youtube]

Trong vùng Mã HTML thay thế: bạn nhập dòng <iframe width="560" height="315" src="/{IDENTIFIER}://www.youtube.com/embed/{SIMPLETEXT}" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Trong vùng Hướng dẫn sử dụng thẻ BBCode bạn nhập dòng: Chèn Video từ Youtube Ví dụ: [Youtube]https://Địa chỉ share video[/Youtube]

Đánh dấu kiểm tại dòng Hiển thị trong trang gửi bài

Nhấn Chấp nhận để ghi lại các thiết lập

Bây giờ trong vùng soạn thảo bài viết của phpBB đã có thêm thẻ BBCode Youtube

BBcode3

Muốn chèn video từ Youtube vào bài viết bạn chỉ việc chia sẻ và copy link của video đó rồi nhấn nút youtube sau đó pate link video vào giữa cặp thẻ [youtube][/youtube] như hình trên.

Để kiểm tra kết quả bạn nhấn nút Xem trước.

Một số thẻ BBCode thường dùng

Chèn tài liệu pdf, doc, ppt, xls từ Google vào diễn đàn

Cách sử dụng thẻ BBCode: [googledocs]{IDENTIFIER}[/googledocs]

Mã HTML thay thế: <iframe src="https://docs.google.com/viewer?authuser=0&srcid={IDENTIFIER}&pid=explorer&a=v&chrome=false&embedded=true" width="99%" height="800"></iframe>

Hiển thị trong trang gửi bài: [googledocs]ID file docs.google.com[/googledocs]

 

Chúc các bạn thành công!

Cường Còng

Bình luận   

0 #1 minhnc 16:21 24-12-2017
Hi Anh
Em làm theo hưỡng dẫn mà không được.
Trích dẫn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi