BBcode1BBCode là một dạng thức bổ sung đặc biệt của mã HTML, bản thân tương tự gần giống như HTML, nhưng nó cho phép bạn tuỳ biến sử dụng và điều khiển dễ dàng hơn mã HTML. Khi tùy chọn BBCode đang được bật thì trong ô soạn thảo bài viết đã có khá nhiều các thẻ BBcode mặc định. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo mới một thẻ BBCode để chèn video từ Youtube vào bài viết trên diễn đàn phpBB.

caiphpbb0Tin học hỗ trợ doanh nghiệp - PHPBB là viết tắt của cụm từ PHP Bulletin Board. Là gói phần mềm chuyên dùng để xây dựng các ứng dụng diễn đàn, được viết bằng ngôn ngữ PHP, sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MySQL. PHPBB hiện nay được rất nhiều các đơn vị sử dụng làm diễn đàn. Trong bài viết này www.cuongcong.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm diễn đàn PHPBB trên máy chủ Windows XAMPP. Các bạn chú ý làm theo từng bước để đạt được kết quả mong muốn