Dieu khien phan mem ghost bang dong lenhBạn cần thiết lập một kịch bản GHOST để thực hiện ghost cho hàng loạt máy tính? Hay bạn cần tạo đĩa cứu hộ, phục hồi hệ thống cho khách hàng bằng cách sử dụng kỹ thuật ghost lại hệ điều hành thông qua một file Autoexec.bat trên CD khởi động? Như vậy còn nhiều lý do để bạn thực hiện ghost trong môi trường MS Dos bằng câu lệnh.