da hai bat on 1Mạch đa hài hai trạng thái không ổn định

Mạch đa hài hai trạng thái không ổn định hay còn gọi là mạch đa hài bất ổn. Hãy xem một mạch dao động đa hài điển hình như hình dưới đây. Các phân tích vận hành của mạch xin mời bạn tìm trên mạng hoặc trong các sách nói về điện tử. Mục tiêu ở đây chỉ là post lại các mạch với tóm lược cơ bản nhất.

mach do cuon cam   Nếu như không có đồng hồ đo giá trị cuộn cảm, có thể dùng đồng hồ vạn năng số với 1 mạch tự chế đơn giản để đo khá chính xác !Như mạch dưới đây, chỉ với 2 IC Quad 2-input NAND Schmitt trigger và một số LK cơ bản như sơ đồ dưới đây