GG WP 2Trước đây bạn dùng điện thoại chạy hệ điều hành Android và danh bạ cũng như các dữ liệu của bạn đã được cất trên tài khoản Google? Bây giờ bạn chán Android và đổi sang dùng Windows Phone? Nhu cầu bây giờ của bạn là chuyển toàn bộ dữ liệu từ tài khoản Google sang tài khoản Windows? Bài viết này hướng dẫn bạn từng bước để chuyển danh bạ của mình từ tài khoản Google Phone sang tài khoản Windows Phone tự động mà không mất dữ liệu. Sau khi đã “dời nhà” từ GP sang WP bạn chỉ còn việc thực hiện đồng bộ dữ liệu xuống điện thoại Windows Phone mới của mình nữa là OK.