Cơ quan chủ trì            : Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc.

Chủ nhiệm đề tài          : ThS.Nguyễn Xuân Kiều - Giám đốc trung tâm.

Thời gian thực hiện      : Năm 2014.

 Cơ quan chủ trì            : Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học.

Chủ nhiệm đề tài           : TS.Lê Văn Tri - Giám đốc công ty.

Thời gian thực hiện       : 2010-2011.

Cơ quan chủ trì        : Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chủ nhiệm đề tài        : GS.TS. Hà Duyên Tư - Chủ nhiệm khoa công nghệ thực phẩm.

Thời gian thực hiện       : Năm 2013-2014.

Cơ quan chủ trì             : Chi cục thủy lợi tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài           : Kỹ sư Trần Kim Phàn- Chi cục trưởng.

Thời gian thực hiện       : Năm 2007-2008.

Cơ quan chủ trì             : Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông - Điện lực.

Chủ nhiệm đề tài           : TS.Phạm Duy Phong - Giám đốc công ty.

Thời gian thực hiện       : Năm 2013 - 2014

Cơ quan chủ trì            :Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài          : CN.An Mạnh Cuờng.

Thời gian thực hiện      : Năm 2009.

Cơ quan chủ trì             : Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão.

Chủ nhiệm đề tài           : KS.Đoàn Đức Thiện - Phó chi cục trưởng.

Thời gian thực hiện      : Năm 2011.

Cơ quan chủ trì:        Viện khoa học vật liệu.

Chủ nhiệm đề tài:     TS. Nguyễn Văn Tiến.

Thời gian thực hiện: Năm 2009.

Cơ quan chủ trì             :Công an tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm đề tài           : Thiếu tướngBùi Đức Sòn - Giám đốc Công an tỉnh.

Thời gian thực hiện       : Năm 2011.

Cơ quan chủ trì:        Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn tỉnh Hoà Bình.

Chủ nhiệm đề tài:      KS.Nguyễn Ngọc Việt - Giám đốc trung tâm.

Thời gian thực hiện: 02 năm ( 2008-2009).