Cơ quan chủ trì             : HTX Trung Sơn.

Chủ nhiệm dự án           : Ông Quách Trung Hiếu.

Thời gian thực hiện       : Năm 2014 - 2015.

Cơ quan chủ trì             : Công ty TNHH giống cây trồng Phương Huyền.

Chủ nhiệm dự án           : KS. Nguyễn Thị Tâm- Giám đốc công ty.

Thời gian thực hiện       : Năm 2011 – 2013.

Cơ quan chủ trì             : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm dự án          : Thượng tá Vũ Hải Ninh - Trưởng ban  và Môi trường.

Thời gian thực hiện       : Năm 2013 - 2014.

Cơ quan chủ trì             : TT. Phân tích, Kiểm nghiệm và Dịch vụ .

Chủ nhiệm dự án           : KS.Nguyễn Hữu Độ - PGĐ Trung tâm.

Thời gian thực hiện       : Năm 2010 - 2011.

Cơ quan chủ trì             : Trung tâm Giống cây trồng Hòa Bình.

Chủ nhiệm dự án           : KS. Đỗ Thế Hiểu.

Thời gian thực hiện       : Năm 2013 – 2014.

Cơ quan chủ trì             : Công ty Cổ phần dược liệu Hoà Bình - Việt Nam.

Chủ nhiệm dự án           : BS. Lê Thị Phương- PGĐ. Công ty.

Thời gian thực hiện       : Năm 2001 - 2011.

Cơ quan chủ trì             : Công ty TNHH một thành viên TM Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

Chủ nhiệm dự án          : Bà Vũ Thị Ngọc- Giám đốc công ty.

Thời gian thực hiện       : Năm 2012 - 2014.

Cơ quan chủ trì             : Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Chủ nhiệm dự án           : KS. Bùi Văn Thắng- Phó giám đốc Sở .

Thời gian thực hiện       : Năm 2007 - 2008.

Cơ quan chủ trì             : Công ty TNHH một thành viên Hà Phương.

Chủ nhiệm dự án          : Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh- Giám đốc công ty.

Thời gian thực hiện      : Năm 2012 - 2014.

Cơ quan chủ trì             : Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Chủ nhiệm dự án           : KS.Nguyễn Thị Tâm- Giám đốc Trung tâm.

Thời gian thực hiện       : Năm 2006 - 2007.